Až na Sněžku s partou ježků     Emil Hradecký
            zákl.tónina : F
 C Db Eb F# Ab Bb D E F G A H
FViděAoli jste GmAnežC7ku, Fjak se Aohnala Gmna SněžC7ku ?
FI když je to Gmúkol těžký, C7musím zdolat vrchol Sněžky
FprohláAosila GmAnežC7ka, Fkdyž v tom Aostoupla Gmna ježC7ka
Fkterý právě Gmpartě ježků C7chtěl ukázat Fzblízka Sněžku
 
F7Dlouho potom Bbpod Sněžkou F7s popíchanou BbAnežkou
F7fňukalo pět Bbježků, C7nezdoláme C7+Sněžku C7ú...
 
FNeznaAoli však GmAnežC7ku, Fbrala Aoježka Gmpo ježC7ku
Fa v batohu Gmje pak pěšky C7nesla vzhůru k vršku Sněžky
FTřikrát Aohurá GmAnežC7ce, Fuž je s Aoježky Gmna SněžC7ce
FTřikrát hurá GmAnežce, C7už je s ježky Fna Sněžce
 
FNemáAome tu GmAnežC7ku, FnemuAosíme Gmna SněžC7ku
FI když je to Gmkopec malý, C7chystáme se zdolat Žalý
FJežkoAové už GmusnuC7li, Faniž Aoby nás GmpíchnuC7li
Ftakže během Gmpochodu C7budeme mít Fpohodu
 


název: Až na Sněžku s partou ježků
 
hudba: Emil Hradecký
text:
interpret:


klíčová slova: